Tagget med tillitsvalgt

Studentdemokrati og klassetillitsvalgt

331 views 2. juni 2020

Klassetillitsvalgte er førstelinja i studentdemokratiet. Det er underviserne som må sørge for at det velges klassetillitsvalgte, sette av tid, og gi informasjon som alt ligger på studentparlamentets nettsider.

Studentparlamentet: Digitalisering og tillitsvalgtkonferansen 2016

464 views 8. september 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Studentparlamentet om digitalisering og tillitsvalgtkonferansen i oktober 2016.