Studentparlamentet: Digitalisering og tillitsvalgtkonferansen 2016

Publisert 2016

Studentparlamentet om digitalisering og tillitsvalgtkonferansen i oktober 2016.