Tagget med veiledning

Epistemonikos

159 views 24. mars 2020

Epistemonikos – hva og hvordan?

234 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket illustrerer databasen Epistemonikos, og demonstrerer hvordan du kan søke i Epistemonikos for å se om det finnes systematiske oversiktsartikler som er aktuelle for problemstillingen din.

Kombinasjonssøking – AND og OR

338 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket repeterer hvordan du bruker AND og OR når du skal søke systematisk etter forskning i helsefaglige databaser

Hvordan veileder du studentene?

570 views 4. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Praksislærere forteller om hvordan de veileder studentene.

Videreutdanning i pedagogisk veiledning

276 views 4. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Praksislærere forteller om fordelene med å ta videreutdanning i pedagogisk veiledning.

Er det dyrt å reise på utveksling?

231 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva med språk når jeg reiser på utveksling?

177 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva med jobben din når du reiser på utveksling?

160 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva er utveksling?

146 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Fordeler med utveksling

230 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hvordan er det å reise alene på utveksling?

210 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva med bolig når jeg drar på utveksling?

169 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.