Teknologi og læringsopplevelser

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?