Tverrfaglig samarbeid

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Førstelektor ved OsloMet, Inger Ulleberg, intervjuer spesialsykepleier Kamilla Karine Heggen om det tverrfaglige samarbeidet hun opplever i sin jobb på Ahus.