UB - Universitetsbiblioteket

PISA-kurset

4.469 views 29. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. PISA-kurset er et kurs for ansatte ved HiOA om hvordan man lager digitale kurs. Det tilbys av HiOA Akademiet og går hvert semester.

Videoproduksjon ved HiOA

366 views 27. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Leder av Medieseksjonen, Morten Reksten, gir et kort eksempel til ledergruppa om studioproduksjon av video.

Selvopptaksstudio

774 views 27. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Informasjonsfilm om selvopptaksstudioet i Pilestredet 48

LSB Digitalt

542 views 27. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Kort informasjonsfilm om digitalt arbeid ved Læringssenter og bibliotek ved HiOA

LæreVerkSted

736 views 17. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Selfiestudio på HiOA

473 views 14. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Informasjon om opptaksstudio som forelesere kan operere på egen hånd.

Teknologi og læringsopplevelser

945 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.106 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

664 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Matteintroduksjon

652 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Husketeknikker

849 views 9. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.

Få oversikt

1.499 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.