UB - Universitetsbiblioteket

Skriveprosessen i følge Jan Storø

47 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Søketeknikk: Boolske søk med AND og OR

1.738 views 27. november 2020

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND og OR når du søker.

What and where – how to find the information you are searching for

70 views 8. september 2020

What kind of information do you need, and where do you best search for it.

Field searching

59 views 8. september 2020

What is field searching and how do you use it

Phrase searching

74 views 8. september 2020

What is phrase searching and how do you use it

Truncation

74 views 8. september 2020

Searching techniques: What is truncation and how do you use it

Søketeknikk: Frasesøk

513 views 2. juli 2020

Frasesøk kort fortalt.

Bekreftelsestendens

436 views 2. juli 2020

Forklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

1.027 views 24. april 2020

Videoen er en komprimert versjon av Studieverkstedets (v/Grethe Moen Johansen) skrivekurs i drøfting og argumentasjon. Den tar opp hva drøfting og argumentasjon er, og ses i lys av hele oppgaven.

Primærkilde og sekundærkilde

1.391 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?

Refleksjonsnotat

4.871 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

2.402 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.