Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

This video is more than two years old.

Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.