Universell utforming på nett

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ingeborg Tande Johnsen, interaksjonsdesigner med universell utforming, snakker om hvor viktig det er å tenke på universell utforming fra dag én ved design av tjenester og utfordringer ved ulike nettsider.