Uredelighet i forskning

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.