Utveksling til Tanzania

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Høgskolelektor Kirsten Vistnes forteller om utveksling til Tanga i Tanzania.