Vår Forskning Viser - Forbruk og utslipp

Forskningsfomidling som film. Første episode av en ny forskningserie, Vår Forskning Viser.

Forsker Harald Throne-Holst snakker om klimaendringer og utslipp knyttet til vårt forbruk, i tillegg til konkrete tiltak for å redusere eget utslipp.