Veiledning som begrep

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva kan man legge i begrepet "veiledning"? Annette Drangsholt Nilsen (Politihøgskolen) og Nina Ødegaard (HiOA) samtaler om temaet.