Ungdatakonferansen 2018 - 3/4

Idrett og ungdomstid. Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene. Ungdatakonferansen 2018 løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett.

1 - Fra lek til alvor?

2 - Om å ha det gøy og sosialt i idrettslag – Trygve Beyer Broch, Høgskolen i Innlandet

3 - "Ikke kontrollér meg" – erfaringer fra egenorganisert idrett – Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole

4 - Trening og kroppsbilde. Utfordringer og muligheter – Christine Sundgot-Borgen, Norges idrettshøgskole