Ungdatakonferansen 2018 - 2/4

Idrett og ungdomstid. Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene. Ungdatakonferansen 2018 løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett.

1 - Idrett for alle?
2 - Idrett for alle – en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten – Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole
3 - Foreldrenes betydning for unges idrettsdeltakelse – Kari Stefansen, NOVA v/OsloMet
4 - Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten? – Mari Kristin Sisjord, Norges idrettshøgskole