FilMet

Steinene som kunne snakke

329 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

454 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

301 views 2. mai 2016

Første møte

309 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

324 views 2. mai 2016

Condoms

304 views 2. mai 2016

Ta en potet

327 views 2. mai 2016

Sprinteren

281 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

447 views 2. mai 2016

Den digitale historien

420 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

278 views 2. mai 2016