FilMet

Steinene som kunne snakke

297 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

427 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

281 views 2. mai 2016

Første møte

282 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

297 views 2. mai 2016

Condoms

271 views 2. mai 2016

Ta en potet

304 views 2. mai 2016

Sprinteren

254 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

413 views 2. mai 2016

Den digitale historien

397 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

259 views 2. mai 2016