VideoValg

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

En heseblesende og ufullstendig gjennomgang av ulike "typer" video og diverse utstyr.
Laget av Gabi Hurlen ved Bokskapet.oslomet.no.