3 av 7: Forberedelser ved utrykking til fødsel

Anette Baar, fagparamedic ved OUS går gjennom forberedelser ambulansepersonell kan gjøre ved utrykking til en fødende.

Dette er video 3 av 7 i en videoserie produsert av Ole Kristian Andreassen for OUS.