5 av 7: Støttegrep og "kroning"

Overlege Thorbjørn Steen ved OUS demonstrerer støttegrep ved en normal forløsning. Videoen er laget for ambulansepersonell, og tar utgangspunkt i fødsler som skjer utenfor sykehus.

Dette er video 5 av 7 i en videoserie produsert av Ole Kristian Andreassen for OUS.