Anna Sethne-forelesningen 2024: Lene Tanggaard

Anna Sethne-forelesningen 2024 ble holdt av Lene Tanggaard, professor i pedagogisk psykologi ved Aalborg universitet og rektor ved Designskolen Kolding. Tanggaard har i mange år forsket på kreativitet og læring, og er en av Danmarks ledende eksperter på området.
I forelesningen «Der er brug for en langsom, ’svag’ og bæredygtig pædagogik» argumenterer Tanggaard for at det er behov for å svekke den sterke diskursen om læring, og heller introdusere og fremme en mildere og langsommere, og dermed bærekraftig måte å tenke på. Dette kan ifølge Tanggaard være pedagogikkens bidrag til å fremme barn og unges kreativitet og trivsel.