Åpen dag: Bachelor i Arkivvitenskap

Helene snakker om hvordan det er på bachelor i arkivvitenskap.
Filmen er ment for Åpen dag.