Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.