Åpen dag: Fotojournalistikk

Hanna forteller hvordan det er på bachelor i fotojournalistikk.
Til åpen dag.