Arbeidsgivers styringsrett i omstillingsprosesser

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Cecilie Haugen Horn er seksjonssjef ved avdeling for HR. Her snakker hun om jussen i omstillingsprosesser -hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvor går grensene?