FA - Fellesadministrasjonen

Hvordan legger man opp et kurs?

213 views 26. juni 2019

Er du kursholder via OsloMet-akademiet? Her er introen til hvordan du kan legge opp et kurs.

OsloMet - en oversikt

134 views 3. mars 2020

Videoen er laget for å gi nyansatte et raskt overblikk på organisasjonen OsloMet.

HMS for nyansatte ved OsloMet

177 views 11. februar 2020

Informasjon om hva du som nyansatt skal kjenne til innen innen HMS.

Kom i gang med møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

311 views 28. november 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan ditt utvalg kan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public 360, som verktøy for møte og utvalgsadministrasjon.

Kvalitet i utdanning

385 views 28. oktober 2019

Vi tegner og forklarer hvorfor emneevalueringene er så viktige for utviklingen av kvalitet i utdanningene våre på OsloMet.

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

168 views 17. september 2019

Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

193 views 17. september 2019

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

190 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

196 views 17. september 2019

Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

148 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.

Kursoversikt for ansatte

451 views 17. juni 2019

Videoen beskriver hvordan du som ansatt logger deg på DIFIs felles kursportal for statlige virksomheter.

Opprykksseminar

197 views 10. mai 2019

Dette opprykksseminaret ble holdt 10. april 2019 og var åpent for alle interesserte ansatte ved universitetet.