Kom i gang med møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan ditt utvalg kan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public 360, som verktøy for møte og utvalgsadministrasjon.

  1. Utvalgssekretærrolle i P360
  2. Få lagt inn ditt utvalg i modulen
  3. Hvordan legge til og administrere medlemmer
  4. Hvordan opprette møter