Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.