FA - Fellesadministrasjonen

Virksomhetsinternt mentoringprogram

320 views 23. august 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Soveig Svantesen snakker med Jennybeth Ekeland og Marja Lundell om virksomhetsinternt mentoringprogram.

Rosa kompetanse

929 views 9. november 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Møtekultur

2.115 views 4. november 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Mary Ann Danowitz om mangfold

625 views 31. mai 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Mary Ann Danowitz, fra North Carolina State University, snakker med Curt Rice i forkant av konferansen Mangfoldsledelse i akademia.

Mads Nordmo om fordommer

898 views 13. april 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Psykolog Mads Nordmo snakker med Vibeke Horn om implisitte fordommer og mangfold.

Ellen Ewald om forskjeller i ledelseskultur

803 views 7. mars 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ellen Ewald snakker med Vibeke Horn om forskjeller i norsk og amerikansk ledelseskultur.

Helsefremmende ledelse -engasjement og produktivitet

749 views 17. februar 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Marit Christensen snakker om helsefremmende ledelse, med fokus på tilfredshet og forholdet mellom engasjement og produktivitet.

Helsefremmende ledelse

1.213 views 17. februar 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Marit Christensen snakker med Solveig Svantesen om forskningsfunn innen helsefremmende ledelse.

Utveksling

462 views 2. februar 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Flere studenter forteller om hvorfor du bør velge utveksling i studietiden

Henning Bang om organisasjonskultur

2.335 views 2. november 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Henning Bang om organisasjonskultur og mangfold

1.511 views 2. november 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Reiseregning - Hvordan sende kvitteringer på e-post

595 views 15. september 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan bruke en skriver på HIOA til å scanne kvitteringer for deg.