Svar på et brev i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du skriver et svarbrev til mottaker, direkte i Public 360.

1 - Hvor finner jeg dokumentene jeg skal besvare
2 - Hvordan skrive svar på et brev
3 - Hvordan bruke standardtekster
4 - Hvordan lagre brev i P360
5 - Hvordan sende brev til godkjenning
6 - Hvordan ser jeg at leder har godkjent brevet mitt
7 - Send ut brev til mottaker