Forberedelse til eksamen

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.