Tagget med informasjonskompetanse

Hvorfor bruke og vise til kilder

1.710 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

5.516 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

1.325 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.247 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.432 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Forskjeller i skolesystemer

1.209 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.267 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Fra tema til gode søkeord

2.659 views 2. mai 2017

Å søke i CINAHL, 1 av 2

2.524 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL, 2 av 2

2.254 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Hva er en kilde?

3.204 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

855 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.