Tagget med informasjonskompetanse

Hvorfor bruke og vise til kilder

2.386 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

7.355 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

1.573 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.497 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.684 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Forskjeller i skolesystemer

1.471 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.489 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Fra tema til gode søkeord

3.236 views 2. mai 2017

Å søke i CINAHL, 1 av 2

2.754 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL, 2 av 2

2.495 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Hva er en kilde?

3.329 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

903 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.