Forskningetiske retningslinjer

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.