Tagget med retningslinjer

Habilitet ved ansettelser

95 views 8. april 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.

Forskningetiske retningslinjer

88 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

122 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.