Fra tema til gode søkeord

Tenk først – søk etterpå!
Gode tips til hvordan du du kan gå fra en problemstilling eller et tema til smarte søkeord som fører fram til kildene du trenger.

Universitetsbiblioteket (oslomet.no)