HV - Helsevitenskap

Utvikling av spørreskjema 1/2

702 views 26. mars 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema 2/2

561 views 10. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2.

5/11Epidemiologi: Tallenes tale

936 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

6/11 Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

1.002 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Mattrygghet

350 views 7. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva er forskning - 1 av 2

2.296 views 10. april 2015

Hva er forskning - 2 av 2

1.788 views 10. april 2015

Cancer - introduction and terminology

500 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 5.

Cancer - epidemiologi

563 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 5.

Cancer - carcinogenesis

491 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 5.

Cancer - cancer approaches

409 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 4 av 5.

Cancer - examples

463 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 5 av 5.