HV - Helsevitenskap

Utvikling av spørreskjema

644 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

520 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 2.

5/11Epidemiologi: Tallenes tale

894 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

6/11 Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

970 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Mattrygghet

326 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva er forskning

1.924 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Hva er forskning

1.603 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 2.

Cancer - introduction and terminology

472 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 5.

Cancer - epidemiologi

534 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 5.

Cancer - carcinogenesis

456 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 5.

Cancer - cancer approaches

390 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 4 av 5.

Cancer - examples

436 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 5 av 5.