Hva og hvem er OsloMet-akademiet?

OsloMet-akademiets tre ansatte presenterer hvem de er og hva de bistår med.