Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

Yrkesfaglærerutdanningen.

Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen