Tagget med oppgaver

Hvordan knytte refleksjon til teori

2.136 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

2.795 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

2.461 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

2.142 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

3.976 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

1.298 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

1.507 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.