Hvordan bryte smittekjeden

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken beskriver hvordan man kan bryte smittekjeden.