Tagget med smittekjeden

Smittekjeden

7.063 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken beskriver hvordan smittekjeden fungerer.

Hvordan bryte smittekjeden

8.022 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken beskriver hvordan man kan bryte smittekjeden.