Hvordan lære seg pensum

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.