Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.