Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.