Kartlegging i praksis – KGN

I denne filmen møter vi Marianne Gaasø, lærer på Brandengen skole i Drammen. Hun forteller om hvordan hun jobber dynamisk med å kartlegge elevenes norskferdigheter ved hjelp av Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Filmen viser også hvordan lærere kan samarbeide om kartlegging.
Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet) i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Høgskolen i Innlandet.