Lederutvikling gjennom samhandling

Hilde Mobekk forteller om emnet "Lederutviking gjennom samhandlig" ved Handelshøyskolen på OsloMet.