Norsk APAstil i EndNote

Informasjonsvideo om hvordan man installerer norsk versjon av APA-stilen i EndNote.