Norskkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international staff at OsloMet

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/spraktilbud-ansatte

Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/en/language-training-employees