Oppmelding av saksfremlegg

Oppskrift på hvordan man melder opp saksfremlegg i Møte- og utvalgsmodulen.