Radiomikrofon MOK HD

Filmen syner tilkobling av radiomiksett til kamera.
Denne filmen er laga for bruk på grunnkurset; MOK, multimedial produksjon 1700.