SAMSVAR: By og land hand i hand

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Byene vokser, mens utkantstrøk mister arbeidsplasser og tjenestetilbud. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Må byenes vekst skje på bekostning av distriktene, eller er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi det? 

Kan vi bremse sentraliseringa, og vil vi det? Kan by og land gå hand i hand – slik det lyder i det gamle slagordet til Arbeiderpartiet? Og hvem har virkemidlene som trengs?

1 - Ordstyrer: Forskningssjef Geir Heierstad fra NIBR introduserer seminaret

2 - Befolkningsutviklingen i Norge ved Marianne Tønnessen, Statistisk Sentral Byrå

3 - Steinar Johansen, samfunnsøkonom og seniorforsker ved NIBR: Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler.

4 - Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og seniorforsker ved NIBR: Planlegging for framtida: Hvem sitter med nøkkelen?

Kommentarer fra:

5 - Helge André Njåstad (Frp), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget

6 - Helga Pedersen, kommunalpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet

7 - Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

8 - Spørsmål fra salen