Smittekjeden

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken beskriver hvordan smittekjeden fungerer.